Cari Ödeme Şözleşmesi

  Bayi ödeme sistemi ile yapılan normal/3D ödeme işlemlerinde doğacak ihtilaflarda, kullanılan kredi kartının kayıp, çalıntı ya da iptal edilmiş olması vs, dolandırıcılık gibi durumlarda Ktservis Bilişim hizm ltd şti.’nin hiçbir sorumluluğu olmadığını, her türlü risk ve sorumluluğun Bayi’ye ait olduğu kabul, beyan ve taahhüt edilmiştir. Bu gibi durumlarda oluşacak zararlarla ilgili olarak Bayi hiçbir şekilde Ktservis Bilişim hizm ltd şti.’ne rücu edemez, herhangi bir tazminat ve alacak talebinde bulunamaz. Bayi, Ktservis Bilişim hizm ltd şti.’nin bu sebeple 3. Kişilere ödemek zorunda kalacağı miktarların Bayi’nin cari hesabına borç olarak kaydedileceğini talep halinde nakden ve defaten derhal Ktservis Bilişim hizm ltd şti.’ne ödeneceğini kabul beyan ve taahhüt eder.

   Bayi ödeme sitemi ile yapılan normal/3D ödeme işlemlerinde, taksitli satışı yasaklı olan mal ve hizmetlerde sorumluluk Bayi’dedir. Ktservis Bilişim hizm ltd şti..’nin bu sebeple karşılaşacağı her türlü yaptırım ve tazminat sebebiyle Bayi’ye rücu hakkı saklı olup Bayi bu tür durumlarda tüm sorumluluğun kendisinde olduğunu peşinen kabul beyan ve taahhüt etmiştir.

   Yasal olarak Bayi ödeme sitemi ile yapılan normal/3D ödeme işlemlerinde fatura kart sahibine Bayi tarafından düzenlenecektir. Buna uyulmadığı takdirde doğacak tüm riskler ve sorumluluk Bayi’dedir. Ktservis Bilişim hizm ltd şti.’nin bu sebeple karşılaşacağı her türlü yaptırım ve tazminat sebebiyle Bayi’ye rücu hakkı saklı olup Bayi bu tür durumlarda tüm sorumluluğun kendisinde olduğunu peşinen kabul beyan ve taahhüt etmiştir. Bayii yukarıdaki şartların bağlayıcılığı ve mahkeme aşamasında delil sayılacağını, bu şartlara uymayı kabul, beyan ve taahhüt eder.